Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home

System podatkowy Irlandii


05 kwiecień 2008
A A A

System podatkowy Irlandii uznawany jest za prosty oraz przyjazny dla przedsiębiorczości Przez wiele lat Irlandia oferowała przedsiębiorcom jedne z najniższych podatków w Europie. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw CIT wynosi 12,5 proc. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT opiera się na dwóch stawkach: 20 proc. i 42 proc. Stawka podstawowa podatku od wartości dodanej VAT wynosi 21 proc., a stawki preferencyjne: 13,5-proc., 10 proc. i 4,3-proc. oraz 0 proc. (np. na eksport).

Na system podatkowy Irlandii składają się następujące podatki:
•    Podatek od Wartości Dodanej (VAT)
•    Podatek Dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
•    Podatek Dochodowy od osób fizycznych (PIT)
•    Podatek od Zysków Kapitałowych
•    Podatek od Oprocentowania
•    Podatek od Nabycia Kapitału
•    Podatek od Dywidend
•    Podatek od Usług Państwowych
•    Podatki Kontraktowe
•    Opłaty Skarbowe
•    Podatek od Rejestracji Pojazdu

Podatek od Nabycia Kapitału
Podatek od Nabycia Kapitału obejmuje podatek od podarunków (Gift Tax), podatek od własności odziedziczonej (przejmowanej) po zmarłym (Inheritance Tax),  podatek powierniczy (trust tax) i podatek spadkowy (probate tax). Dziedziczenie jest darmową korzyścią przejmowaną po zmarłej osobie, natomiast podarunek jest darmową korzyścią przejętą od osoby żyjącej. Podstawowa stawka podatku powierniczego wynosi 6 proc. Stawka podatku spadkowego to 2 proc.

Podatek od Zysków Kapitałowych

Podatek pobierany od zysków powstałych z dysponowania aktywami. Podatek pobierany jest od zysków powyżej 1 270 euro. Standardowa stawka podatku to 20 proc.

Podatek Od Przedsiębiorstw
Podatek płatny przez spółki posiadające osobowość prawną rezydujące w Irlandii oraz od zysków firm nie rezydujących - w tej mierze, w jakiej zyski takie dają się przypisać irlandzkim oddziałom lub agencjom. Podstawowa stopa podatku to 12,5 proc. Niektóre dochody przedsiębiorstw opodatkowane są stawką 25 proc.
Warto podkreślić, że Irlandia podpisała z Polską porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na mocy porozumienia w przypadku transakcji pomiędzy firmami powiązanymi podatek zapłacony w jednym państwie może być nie zapłacony w drugim, pod warunkiem, że fakt dokonania opłaty podatku zostanie udokumentowany i przedstawiony właściwemu organowi podatkowemu.

Podatek od Oprocentowania (DIRT)
DIRT jest podatkiem retencyjnym potrącanym u źródła przez banki, towarzystwa budowlane itp. od wypłaconego oprocentowania lub oprocentowania przelanego na wkłady rezydentów w Irlandii.
 
Podatek od Dywidend
Podatek ten jest pobierany od wypłaconych dywidend i innych dystrybucji zrealizowanych przez firmy rezydujące w Irlandii.
 
Podatek Dochodowy
Płatny przez osoby fizyczne, spółki jawne i inne spółki nie posiadające osobowości prawnej. Podstawowa stopa podatku wynosi 20 proc, a podwyższona 42 proc.
Stawka podatkowa uzależniona jest m.in. od od statusu rodzinnego podatnika. Z niższej, czyli 20 proc. stawki mogą skorzystać osoby samotne i małżeństwa, w których zatrudnione są obie osoby. Wyższa stawka obejmuje małżeństwa, w których pracuje tylko jedno z małżonków.
 
Podatek od Usług Państwowych (PSWT)
Podatek ten jest pobierany u źródła z płatności za “profesjonalne usługi” wykonane na rzecz osób fizycznych i firm przez Wydziały Rządowe, Lokalne Władze, Zarząd Służby Zdrowia,  Organy Państwowe itp.

Podatki Kontraktowe

Wykonawcy zaangażowani w branży budowlanej, przemysłu leśnego i przetwórstwa mięsnego muszą  potrącać Podatki Kontraktowe (RCT) od płatności wykonanych na rzecz podwykonawców. Podatek musi być pobierany przy zastosowaniu stawki 35 proc. od takich płatności i odprowadzony do Urzędu Skarbowego, chyba że podwykonawca posiada certyfikat (C2), który upoważnia go do wypłaty płatności bez potrącania tego podatku.

Opłaty Skarbowe
Zobowiązania płatne na prawnych i handlowych dokumentach, niektórych transakcjach firm kapitałowych oraz zobowiązania i podatki płatne w odniesieniu do deklaracji, takich jak karty kredytowe, karty płatnicze, karty gotówkowe i podatki nakładane na pewne składki ubezpieczeniowe i określone wyciągi.

Podatek od Wartości Dodanej (VAT)
Podatek od Wartości Dodanej (VAT) jest ogólnym podatkiem od sprzedaży i ma zastosowanie w odniesieniu do dostaw towarów i usług podlegających opodatkowaniu. Stawka podstawowa podatku od wartości dodanej VAT wynosi 21 proc., a stawki preferencyjne: 13,5-proc., 10 proc., 4,8-proc. oraz 0 proc.
Podatnik musi zarejestrować się w systemie VAT jeśli jego roczny obrót przekroczą, bądź przewiduje, że przekroczy następujące roczne limity (podniesione od 1 maja 2006):
55 000 euro w odniesieniu do dostawców towarów.
27 500 euro w odniesieniu do dostawców usług.
 
Podatek od Rejestracji Pojazdu
Podatek od Rejestracji Samochodu (VRT) jest podatkiem nakładanym podczas rejestracji pojazdu w Irlandii.

{mospagebreak}

Podatki od Osób Fizycznych
Podatkowi dochodowemu (Income Tax) i Ubezpieczeniu Społecznemu Zależnemu od Dochodów (Pay Related Social Insurance - PRSI) podlegają wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym z wyłączeniem określonych wyjątków i zwolnień. W Irlandii przyjęto brytyjską zasadę płacenia podatku, Pay as You Earn (Płać, jak zarabiasz), zwaną w skrócie PAYE. Podatek pracownika jest potrącany przez jego pracodawcę. Osoby samozatrudnione (to jest prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) są zobowiązane do uiszczania swych podatków poprzez system Samodzielnego Rozliczania (Self Assessment System).
Zatrudnienie w ramach systemu PAYE
Co zrobić gdy podejmujemy pracę? Po pierwsze PPS.
Jeśli podejmuje się pracę jako pracownik po raz pierwszy, należy zarejestrować się dla celów podatkowych. Procedura przebiega następująco:
 
W Wydziale Spraw Socjalnych i Rodzinnych (Department of Social & Family Affairs) należy złożyć wniosek o nadanie numeru PPS (PPSN: Personal Public Service Number, czyli Osobisty Numer Usług Publicznych) poprzez:
•    Osobiste odwiedzenie Lokalnego Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Local Office) lub Oddziału Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Branch Office). Wykaz tych biur znaleźć można w książce telefonicznej w części „Government Departments”.
•    Wypełnienie Formularza REG 1 (Wniosek o nadanie numeru PPS)
•    Przedstawienie dokumentów, według wymagań formularza wnioskowego, potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.
Aby podjąć pracę w Irlandii, należy posiadać numer PPS-Publiczny Numer Ubezpieczenia Podatkowego (polski odpowiednik numeru NIP). Jest to numer identyfikacyjny i jest on konieczny, aby pracodawca oraz pracownik spełniali wszelkie wymogi europejskiego oraz irlandzkiego prawa podatkowego. Okres oczekiwania na decyzję to ok. 7 dni. Numer ten można odebrać osobiście, bądź też zostanie on wysłany pocztą.
•    Z chwilą otrzymania swego Numeru PPS należy bezzwłocznie  zawiadomić o tym fakcie swego pracodawcę.
•    Następnie należy wypełnić Formularz 12A, który uzyskać można w Urzędzie Skarbowym. Może okazać się, że zajdzie potrzeba poproszenia swego pracodawcy o dodatkowe informacje, które będą konieczne do skompletowania tego formularza, takie jak Numer Rejestracyjny Pracodawcy (Employer's Registered Number) oraz Nazwa Handlowa Pracodawcy (Employer's Trading Name), ponieważ Nazwa Handlowa Pracodawcy i nazwa Firmy mogą się różnić. W przypadku pewnych firm wymagane mogą być ponadto: Numer Zakładu (Works Number) lub Numer Karty Zegarowej (Clock Card Number).
•    Na koniec wypełniony Formularz 12A należy przesłać do Urzędu Skarbowego.
 
Po otrzymaniu Formularza 12A Urząd Skarbowy prześle zainteresowanej osobie Powiadomienie o Ustaleniu Kredytów Podatkowych (Tax Credits) i Limicie Stawki Podstawowej (Standard Rate Cut-Off Point). Równocześnie Zaświadczenie o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej zostaną wystawione pracodawcy, dzięki czemu z wynagrodzenia podatnika będą mogły być pobrane właściwe potrącenia podatkowe.
 
Podatek Awaryjny (Emergency Tax)
Podatek Awaryjny jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy:
•    Zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, bądź Karty Podatkowej (Tax Deduction Card) lub formularza P45 za bieżący rok, lub
•    Pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 wskazujący, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego, lub
•    Pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 bez numeru PPS i bez wskazania, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego.
Podatek jest obliczany od zarobków brutto (po odtrąceniu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia, tam gdzie stosowne potrącenia są pobierane bezpośrednio z płacy pracowników). W zależności od tego, czy pracownik dostarczył pracodawcy swój numer PPS, stosowane są różne reguły. Podstawowa stawka podatkowa wynosi 20%. Stawka wyższa wynosi 42%. Jeżeli pracownik nie dostarczy numeru PPS całość dochodów brutto podlega opodatkowaniu stawką 42 proc.

Rok podatkowy
Rok podatkowy rozpoczyna się pierwszego stycznia a kończy się 31 grudnia każdego roku.

Kto podlega opodatkowaniu?

Każda osoba fizyczna, która jest rezydentem, zwyczajowym rezydentem i osobą zamieszkałą w Irlandii podlega podatkowi dochodowemu w odniesieniu do swego całkowitego dochodu, niezależnie od źródła pochodzenia. Niemniej jednak podatnik ma prawo do ubiegania się o określone kredyty i odliczenia. O całkowite zwolnienie z podatku dochodowego można ubiegać się, jeżeli uzyskany dochód jest niższy od określonych limitów.
 
Pobór i opłata podatków
Pracownicy płacą podatek w systemie PAYE (Pay As You Earn, czyli „Płać-Jak-Zarabiasz”), który oznacza, że podatek jest potrącany przez pracodawcę tygodniowo/ co dwa tygodnie lub miesięcznie stosownie do tego, jak często dany pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Podatek ten jest następnie co miesiąc odprowadzany do Urzędu Skarbowego. System PAYE ma zastosowanie również w odniesieniu do dyrektorów i emerytów.
 
Kredyty Podatkowe
Każda osoba fizyczna jest upoważniona do uzyskania kredytów podatkowych stosownie do sytuacji indywidualnej, np. kredytu podatkowego osób żonatych/ zamężnych, kredytu podatkowego pracownika (PAYE) itd. Kredyty podatkowe są stosowane do obniżenia podatku obliczonego w oparciu o wynagrodzenie brutto. Osoby zamężne mogą ubiegać się o kredyt podatkowy dla małżeństw, osoby wynajmujące mieszkanie mogą ubiegać się o ulgę mieszkaniową, Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą otrzymać ulgę podatkową, z tytułu hipoteki. Istnieją zapomogi rodzinne, zasiłki na dzieci i inne. Szczegóły dotyczące ulg oraz kredytów podatkowych można uzyskać w oddziałach Urzędów Podatkowych oraz na stronie internetowej Urzędu Podatkowego, ajk również na ulotkach wysyłanych przez Urząd Podatkowy każdego roku, razem z zaświadczeniem o dotychczas przyznanych nam ulgach podatkowych.

Dzięki rozbudowanemu systemowi ulg podatkowych szacuje się, że w 2008 roku podatków nie będzie płacić prawie 900 tysięcy irlandzkich pracowników. Oznacza to że niemalże co trzecia osoba zatrudniona w tym kraju nie przekroczy “zerowego” progu podatkowego i nie zostanie poddana opodatkowaniu. Aby uniknąć opodatkowania w Irlandii nie korzystając z dodatkowych ulg należy zarabiać mniej niż 17.600 euro rocznie Wysokość nieopodatkowanego dochodu można jednak znacznie podwyższyć występując np. o ulgę mieszkaniową, zwrot części kosztów leczenia, składek związkowych, czy też pozostając w związku małżeńskim z osobą bezrobotną, lub o znikomych dochodach.

Limit Stawki Podstawowej

Podatek jest płacony przy zastosowaniu stawki podstawowej (20%) aż do Limitu Stawki Podstawowej. Wszelki dochód powyżej Limitu Stawki Podstawowej jest opodatkowany przy zastosowaniu wyższej stawki podatkowej (42%). Limit Stawki Podstawowej stanowi kwotę osobistej stawki procentowej po uwzględnieniu wszelkich dochodów niepodlegających systemowi PAYE i ulg podatkowych dostępnych w wyższej stawce podatkowej.

Zaświadczenie o Kredycie Podatkowym
Jest to powiadomienie, które jest wystawiane pracodawcy w celu powiadomienia go o Limicie Stawki Podstawowej dla pracownika, kredytach podatkowych i stawce podatkowej.
 
Stawki podatkowe

Aktualnie obowiązujące stawki podatkowe to 20% stawka podstawowa i wyższa stawka, która wynosi 42%. W 2008 r. osoby samotne będą płacić 41% podatek od dochodów przekraczających 35 400 euro rocznie, samotni rodzice od dochodu wyższego niż 39 400 euro rocznie, małżeństwa z jednym dochodem od zarobków wyższych niż 44 400 euro rocznie, a małżeństwa w których obydwie osoby pracują od łączonego dochodu o maksymalnej wysokości 70 800 euro rocznie (przy czym obowiązuje limit 44 400 euro rocznie na małżonka). W Irlandii zarobki w wysokości przekraczającej 41-procentowy próg podatkowy otrzymuje ponad milion pracowników, jednak większości z nich udaje się uniknąć płacenia wyższych podatków dzięki odpisom podatkowym na fundusze emerytalne, czy inwestycje w nieruchomości.
 
W jaki sposób obliczany jest Podatek oraz PRSI?
Podatek jest obliczany od dochodów/ zarobków brutto, po odtrąceniu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia, o ile mają zastosowanie. Stawka podatkowa uzależniona jest od poziomu dochodów. Należność podatkowa jest obniżana o kredyty podatkowe stosowne do indywidualnej sytuacji podatnika. PRSI jest obliczany na bazie rozliczeń tygodniowych w oparciu o dochód brutto pomniejszony o stosowne zwolnienia. Poniższe kroki ilustrują sposób prowadzenia obliczeń:
•    Obliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu ze wszystkich źródeł,
•    Zastosowanie stawki podatkowej lub stawek podatkowych, stosownie do poziomu dochodu,
•    Potrącenie kredytów podatkowych stosownych do sytuacji indywidualnej,
•    Obliczenie PRSI w oparciu o dochód brutto pomniejszony o wszelkie zwolnienia z PRSI.
 
Ubezpieczenie Społeczne Zależne od Dochodów - PRSI
PRSI jest składką, na którą składa się Ubezpieczenie Społeczne (Social Insurance) i Ubezpieczenie Zdrowotne (Health Contribution). Część Ubezpieczenia Społecznego jest przeznaczona na fundusz ubezpieczenia społecznego, z którego wypłacane są świadczenia socjalne i emerytury dla obywateli. Składka Zdrowotna jest przeznaczona częściowo na Wydział Zdrowia i Dzieci (Department of Health and Children) w celu wspierania Usług Zdrowotnych (Health Services). Pracodawca potrąca te składki od wynagrodzenia.
 
Co zrobić, jeśli podejmuje się drugą pracę?
W sytuacji, w której posiada się już jedną pracę lub pobiera emeryturę i równocześnie podejmuje się drugą pracę, sprawą o istotnym znaczeniu staje się uniknięcie płacenia podatku awaryjnego. Pierwszy pracodawca podatnika posiada instrukcje Urzędu Skarbowego co do wszystkich Kredytów Podatkowych i Limitu Stawki Podstawowej, do których podatnik jest upoważniony. O ile zainteresowany nie wystąpi do Urzędu Skarbowego o wystawienie nowych zaświadczeń, po jednym dla każdego pracodawcy, przydzielającego Kredyty Podatkowe i Limity Stawki Podstawowej pomiędzy te dwa stanowiska pracy, wówczas nowy pracodawca będzie stosował w odniesieniu do podatnika stawkę podatku awaryjnego. Wziąwszy powyższe pod uwagę, sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest natychmiastowe powiadomienie Urzędu Skarbowego w celu uzyskania od niego stosownych zaświadczeń.
 
Co zrobić gdy zmienia się pracę?
Każdorazowo, gdy dana osoba opuszcza pracę powinna otrzymać od swego pracodawcy Formularz P45. Formularz ten musi być bowiem przedłożony nowemu pracodawcy. Nowy pracodawca będzie prowadził daną osobę według systemu PAYE zgodnie ze szczegółami Kredytów Podatkowych i Limitu Stawki Podstawowej podanych w Formularzu P45. Sytuacja taka trwać będzie aż do chwili, gdy zainteresowana osoba otrzyma Zaświadczenie o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej uzyskane z właściwego Urzędu Skarbowego. Jeśli nowy pracodawca nie otrzyma Formularza P45, to potrącać będzie podatek awaryjny.
 
Odcinek wynagrodzenia (Payslip) od Pracodawcy
Na mocy Ustawy o Płacy i Wynagrodzeniach 1991 (“Payment of Wages Act 1991”), każdy pracownik musi otrzymać odcinek potwierdzenia wynagrodzenia (payslip) od swego pracodawcy za każdym razem, gdy na jego rzecz dokonuje się wypłaty wynagrodzenia. Na odcinku tym przedstawione są wszystkie szczegóły potrąceń z zarobków, takich jak podatek i PRSI.
Samozatrudnienie
Samozatrudnienie czyli jednoosobowa działalność gospodarcza pozwala ograniczyć formalności związane z prowadzeniem biznesu. Wiąże się jednak ze zwiększoną odpowiedzialnością przedsiębiorcy. Największą wadą samozatrudnienia jest odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązana zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto podatek dochodowy płacony jest według wyższych stawek niż w przypadku osób prawnych (20 proc. lub 42 proc. w porównaniu do 12,5 proc. dla osób prawnych).


Co to jest Samodzielne Rozliczanie?
Samodzielne Rozliczanie jest systemem, który daje zainteresowanej osobie większy zakres kontroli i odpowiedzialności za swe sprawy podatkowe. Ma on zastosowanie w odniesieniu do osób podlegających Podatkowi Dochodowemu, które otrzymują dochód ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu według systemu PAYE, bądź też tam, gdy niektóre, lecz nie wszystkie ich podatki z tych źródeł dochodów są płatne według systemu PAYE. Samodzielne Rozliczanie ma zastosowanie dla celów Podatku Dochodowego w następujących przypadkach:
•    Osoba samozatrudniona (tj. osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, włączając w to rolnictwo, lub wolne zawody),
•    Osoby otrzymujące dochód ze źródeł, w których niektóre lub wszystkie podatki nie mogą być pobrane według systemu PAYE, na przykład: zyski z wynajmu i dochody inwestycyjne,
•    Pensje i prowizje płacone przez firmę, która nie posiada zarejestrowanej siedziby w państwie (t.j. w Irlandii) na rzecz pracowników którzy są tutejszymi rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych. Na przykład firma wysyła tutaj swego przedstawiciela, określeni pracownicy ambasad itp.  
•    Zagraniczne dochody i zagraniczne emerytury,
•    Koszty utrzymania dla osób w separacji,
•    Opłaty (fees),
•    Zyski powstałe z wykorzystania różnorakich opcji na akcje oraz zysków z systemów inwestowania w akcje
 

{mospagebreak} 


Rozpoczęcie działalności gospodarczej jako osoba samozatrudniona.
 
W pierwszym kroku należy uzyskać Numer PPS. Z chwilą uzyskania swego Numeru PPS należy zarejestrować się do celów podatkowych poprzez wypełnienie stosownego Formularza Rejestracyjnego. Są dwa Formularze Rejestracyjne:

Formularz TR1 (Rejestracja Podatkowa): ten formularz podatkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych. Jest on również wykorzystywany do rejestracji Funduszy Powierniczych (Trusts) i Spółek Jawnych.

Formularz TR2 (Rejestracja Podatkowa): Formularz Rejestracji Podatkowej dla Spółek posiadających osobowość prawną. Stosownie do okoliczności formularze TR1 lub TR2 mogą być używane do rejestracji któregokolwiek spośród, bądź wszystkich spośród poniższych podatków:
•    Podatek Dochodowy/ Podatek Od Przedsiębiorstw
•    PAYE/PRSI Pracodawcy,
•    Podatek od wartości dodanej (VAT),
•    Podatek Kontraktowy (RCT).

Czy samozatrudniony ma obowiązek przechowywania zestawień księgowych dla celów podatkowych?
Tak. Podatnik ma obowiązek pełnego utrzymywania i dokładnej rejestracji wszystkich zestawień księgowych związanych z działalnością gospodarczą od samego jej początku. Potrzeba taka zachodzi niezależnie od tego, czy wysyła się proste podsumowania swych zysków/ strat, samodzielnie prowadzi księgowpść, czy też najmuje się w tym celu księgowego. Sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest to, by pamiętać iż dane przedłożone w deklaracjach podatkowych, dokumentach księgowych, bądź sumarycznych zyskach/ stratach muszą być poprawne. Dokumenty, które są przechowywane, muszą być na tyle wyczerpujące, aby umożliwić podatnikowi przygotowanie właściwej deklaracji podatkowej. Należy mieć też na uwadze to, że może zajść potrzeba zachowania pozycji księgowych w celach innych niż podatkowe. Przykładowo, bank może zażądać wglądu w dokumenty księgowe podczas rozpatrywania wniosku o pożyczkę na cele działalności gospodarczej.
 
Jakie dokumenty księgowe należy przechowywać?
Typ dokumentów, które należy przechowywać uzależniony jest od charakteru i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty księgowe mogą być przechowywane w wersji elektronicznej.
Rejestry księgowe muszą obejmować księgi handlowe, w których zawarte będą:
•    wszystkie zakupy i sprzedaż towarów i usług, oraz
•    wszystkie otrzymane i wypłacone kwoty,
•    pozycje te mają być rejestrowane w taki sposób, by jednoznacznie przedstawiały zaangażowane kwoty i sprawy do których się one odnoszą.
Wszelka dokumentacja pomocnicza, taka jak faktury, deklaracje bankowe i towarzystw budowlanych, talony książeczki czekowej, paragony itp. również mają być zachowywane.
 
Jakie informacje należy przygotować do rozliczenia?
Na koniec okresu księgowania należy przygotować szczegółowe dane odnoszące się do:
•    wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
•    wszystkich pozycji w zakresie poniesionych wydatków, takich jak zakupy, czynsz, oświetlenie, ogrzewanie, telefony, ubezpieczenie, wydatki na samochód, naprawy, płace itp.,
•    wszelkich kwot pieniędzy wprowadzonych w działalność gospodarcza i ich źródła,
•    kwot wszelkiej gotówki wyprowadzonej z działalności gospodarczej lub wszelkie czeki wystawione na konto bankowe prowadzonej działalności gospodarczej, na własne potrzeby, bądź prywatne potrzeby rodziny (do pozycji tych odnosi się zazwyczaj jako do pobrań),
•    kwot, które klienci winni są podatnikowi, ze wskazaniem łącznej kwoty, którą jest winien każdy z dłużników,
•    kwot, które podatnik jest winien dostawcom, ze wskazaniem łącznej kwoty, którą podatnik jest winien każdemu z wierzycieli,
•    zapasów magazynowych i surowców na stanie.
Rejestracja transakcji
W celu zapewnienie pełnej kontroli transakcji podatnika zaleca się stosowanie systemu księgowego znanego pod nazwą “księgowości podwójnej/ dwukolumnowej” (“double entry”). Wszelki inny system oprócz wyżej wymienionego powinien być w stanie wskazać kwoty i źródła:
•    wszystkich dochodów,
•    wszystkich zakupów i innych rozchodów.
Zwykłe prowadzenie wyciągów bankowych dla celów działalności gospodarczej nie jest wystarczające – nie spełnia wymagań podatnika odnośnie prawidłowego prowadzenia księgowości.
 
Jaki typ informacji księgowej należy przedłożyć wraz z deklaracją podatkową?

Podatnik musi przedłożyć:
•    Rachunek operacji handlowych
•    Rachunek Zysków i Strat,
•    Rachunek Środków Obrotowych,
•    Zestawienie Bilansowe.
Zależnie od okoliczności i poziomu działalności handlowej podatnika, Rachunek Środków Obrotowych i Zestawienie Bilansowe nie muszą być zawsze wymagane.
 
Jakie dane księgowe przedkłada podatnik?
Generalnie, od podatnika nie wymaga się już przedkładania zestawień księgowych ze swej samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z deklaracją podatkową. Tym niemniej jednak podatnik musi przygotować pozycje księgowe, tak jak je wyżej opisano, a następnie wyprowadzić z nich stosowne informacje w celu ich wprowadzenia do Wyciągów z Księgowości (Extracts From Accounts). Znajdują się one na odpowiednich stronach formularzy Deklaracji Podatkowej.
 
Jak długo przechowywać dokumenty księgowe?

Podatnik musi przechowywać księgowość przez okres 6 (sześciu) lat, chyba że Inspektor Podatkowy poinformuje podatnika odmiennie.
 
Ważna data: 31 października
Osoby fizyczne pracujące na warunkach samozatrudnienia płacą podatek w systemie samodzielnego rozliczania. W ramach tego systemu osoba taka musi:
•    31 października - Podatek Wstępny (Preliminary Tax) (oszacowanie należnego podatku)
•    31 października - deklaracja podatkowa po upływie danego roku podatkowego
•    31 października  - zapłacić wszelkie salda należnego podatku 

Ponadto podatnik może skorzystać z Bezpośrednich Usług w Sprawach Skarbowych  (Revenue’s On-Line Service, ROS – www.ros.ie),  strony internetowej, gdzie można zapoznać się z  zakresem swych zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego.
 
PAYE/PRSI Pracodawcy
Jeśli podatnik zamierza zatrudnić inne osoby fizyczne w swej działalności gospodarczej, to będzie musiał zarejestrować się jako pracodawca w systemie PAYE/PRSI. Oznacza to, że podatnik musi potrącać podatek i PRSI z wynagrodzenia swoich pracowników i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego.
 
Podatek od Wartości Dodanej (VAT)
Podatek od Wartości Dodanej(VAT) jest podatkiem od sprzedaży. Jest on pobierany przez przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie VAT za dostarczone przez nich towary i usługi. Każdy  przedsiębiorca płaci podatek VAT za towary i usługi nabyte dla celów działalności gospodarczej oraz obciąża podatkiem VAT towary i usługi dostarczone w ramach działalności gospodarczej. Różnica pomiędzy podatkiem VAT obciążonym przez podatnika a podatkiem VAT, którym podatnik jest obciążony, musi być zwrócona do Urzędu Skarbowego. Takie rozwiązanie gwarantuje, że podatek VAT jest płacony przez klienta, nie zaś przez firmę.

Podatnik musi zarejestrować się w systemie VAT jeśli jego roczny obrót przekroczą, bądź przewiduje, że przekroczy następujące roczne limity:

55 000 euro w odniesieniu do dostawców towarów.
27 500 euro w odniesieniu do dostawców usług.
 
Jeśli roczny obrót podatnika leży poniżej wyżej wymienionych limitów, to podatnik może, ale nie musi, zarejestrowanie się w systemie VAT. Rejestrację w systemie VAT należy przeprowadzić nawet przed rozpoczęciem dostarczania towarów i usług podlegających opodatkowaniu, o ile jest jasne, że podane powyżej limity zostaną przekroczone z chwilą rozpoczęcia działalności handlowej lub gospodarczej.

Rozliczenie podatku VAT dokonuje się w okresach dwumiesięcznych. Na koniec takiego okresu podatnik wypełnia formularz VAT-3 do 19 dnia miesiąca następującego po danym okresie (przykładowo podatek za maj i czerwiec należy rozliczyć do 19 lipca). Rozliczenie może nastąpić zgodnie z datami wystawienia faktur (invoice basis) lub zgodnie z datami faktycznego otrzymania zapłaty (cash - received basis).

Poza deklaracją VAT-3 przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji (formularz RTD EUR), w której umieszcza się wszystkie transakcje opodatkowane VAT  według różnych stawek z podziałem na pozycje zakupów i sprzedaży.

Na podstawie: revenue.ie, taxireland.ie, polskidublin.com, infor.pl