Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Strefa wiedzy Energia

Odkrycie norweskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w 1969 roku. Polityczne implikacje

foto
Przyczyną, która „pchnęła” autora do napisania tekstu była chęć zgłębienia norweskiego modelu państwa opiekuńczego. Niepodważalną rolę w budowaniu owego modelu miało odkrycie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jakie posunięcia musieli implementować Norwegowie, aby w pełni wykorzystać potencjał złóż tych sur...

Polska w UE - bezpieczeństwo energetyczne

foto
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło liczne zmiany na płaszczyźnie bezpieczeństwa energetycznego, otwierając perspektywy i możliwości, a także stwarzając ograniczenia i nowe zagrożenia. Od 1 maja 2004 roku polityka energetyczna stała się bardziej złożona i stanowi część europejskiego systemu w wymiarze regionalnym i wspólnotowym.

Rewolucja energetyczna

foto
Rewolucja energetyczna jest zjawiskiem rozciągniętym w czasie, a jej pełne efekty możemy ocenić dopiero po kilku dekadach. Zastosowanie węgla w przemyśle oraz odkrycie ropy naftowej były przełomami w dotychczasowym sposobie korzystania z energii; miały wpływ zarówno na gospodarkę, jej efektywność oraz opłacalność jak i na życie całych społeczeństw. Wraz z udoskonaleniem techniki wy...

Niemiecka rewolucja energetyczna

foto

Przeprowadzenie transformacji energetycznej przez Niemcy jest pochodną trzech podstawowych czynników: zmiany społecznej, technologicznej oraz konsensusu politycznego w RFN. Jednocześnie ma to być niemiecka odpowiedź na zmniejszenie zasobów naturalnych oraz wzrost uniezależnienia od surowców importowanych z niestabilnych regionów świata.Kluczowe problemy współpracy Polski i Ukrainy w kwestii surowców energetycznych

foto
We współczesnym świecie, pomimo wzrostu znaczenia energii odnawialnej, zasadnicze rolę wciąż odgrywają surowce energetyczne, w tym zwłaszcza gaz ziemny i ropa naftowa. W relacjach polsko-ukraińskich, problematyka bezpieczeństwa energetycznego zasługuje na szczególną uwagę. Państwa te od lat łączy mniej lub bardziej ożywiona (w zależności od szeregu czynników) ...

Już za 10 lat łupkowa rewolucja wstrząśnie unijnym rynkiem energii

foto

W przeciągu 10 lat, w związku z rewolucją gazu niekonwencjonalnego, która jest spodziewana w Europie – w tym przede wszystkim w Polsce - unijny rynek energii może zmienić się w znaczący sposób. W rezultacie, możemy byd świadkami zarówno zmian w tradycyjnych relacjach gazowych, jak i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Europie.


Energia jądrowa - Francja

foto

Francja w odpowiedzi na światowy szok naftowy zdecydowała się przewartościować strukturę pozyskiwania energii już w 1974 roku. Celem strategicznym miała być samowystarczalność osiągnięta za pomocą elektrowni jądrowych. Przyczyny wyboru właśnie tego rodzaju technologii leżały w potencjale inżynierskim francuskiej kadry oraz słabych zasobach energetycznych kraju (ropa, węgiel). W rezultacie podjętej prawie 40 lat temu restrukturyzacji sektora energetycznego, Francja produkuje najtańszą energię w Europie, zapewniła sobie bezpieczeństwo energetyczne, co więcej stała się największym eksporterem energii elektrycznej na świecie. Niepodważalnym sukcesem francuskiej energetyki było oparcie się właśnie o potencjał nuklearny.


Polityczny problem energii jądrowej w RFN

foto
Wydarzenia w Japonii wpłynęły zdecydowanie na politykę Niemiec wobec energii atomowej zarówno na poziomie federalnym jak i w strukturach lokalnych. Nagła zmiana polityki przez kanclerz Merkel nie pomogła jej jednak wygrać ważnych wyborów a dodatkowo utraciła pozycję wiarygodnego przywódcy przyjaznego gospodarce oraz swoim wyborcom.

Energia nuklearna w Polsce

foto

Trzęsienie ziemi w Japonii i awaria w elektrowni atomowej w Fukushimie spowodowały, iż w Polsce ponownie rozgorzała dyskusja na temat zasadności budowy tego typu instalacji w naszym kraju.


Wiktor Hebda: Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015 roku

foto

Strategia energetyczna jest jedną z ważniejszych dziedzin polityki każdego państwa. Odpowiednio zarysowany plan zagospodarowania surowcami energetycznymi jest niezbędnym elementem stabilnego rozwoju społeczeństwa. Republika Serbii po wyniszczających gospodarkę latach 90 XX wieku i politycznie niestabilnej pierwszej dekadzie XXI wieku jest na poziomie kreowania odpowiednich ram swojej strategii energetycznej. Głównym celem Belgradu jest realizowanie poszczególnych priorytetów przyjętej w 2005 roku „Strategii rozwoju sektora energetycznego Republiki Serbii do roku 2015”. 


Nowa strategia energetyczna UE

foto

Parlament Europejski przyjął niedawno rezolucję zatytułowaną „W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020” . Jest to dokument, który traktować należy jako jeden z pierwszych, mogących stać się wyraźnym planem działania UE w dziedzinie energetyki na najbliższe lata.


Czy gaz łupkowy jest alternatywą dla polskiej energetyki gazowej?

foto

Gorączka gazu łupkowego dotarła do Polski już jakiś czas temu. Eksperci z dziedziny energetyki i górnictwa prowadzą ożywioną polemikę na temat rzeczywistych zasobów gazu łupkowego na terenie naszego kraju oraz możliwości i ekonomicznych uwarunkowań jego wydobycia. Do dyskusji aktywnie włączają się również Przedstawiciele organizacji ekologicznych, wskazując na ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zanim jednak zasadne będą debaty nad sposobem, czy słusznością wydobycia gazu łupkowego w Polsce, trzeba sprawdzić jak duże są złoża tego surowca.

 


Turcja-klucz do bramy energetycznej wschodu i zachodu

foto

Coraz częściej Turcja nazywana Jedwabnym Szlakiem XXI wieku. Jest to dosyć szumne określenie, ale na pewno nie mijające się z prawdą. Odnosi się ono do możliwości jakie posiada państwo tureckie w zakresie tranzytu surowców naturalnych przez swoje terytorium. Z racji swojego położenia geograficznego Turcja jest niezwykle ważna z punktu widzenia przesyłu surowców w kierunkach: południowo-północnym i wschodnio-zachodnim. W pobliżu granic Turcji znajduje się ok. 71,8 procent potwierdzonych rezerw gazu ziemnego i ok. 72,7 procent rezerw ropy naftowej w skali światowej. Turcja graniczy również z drugim na świecie największym konsumentem ropy i gazu – Unią Europejską.


Aneta Dyla: Rola gazu ziemnego w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej

foto

Rola gazu ziemnego w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej systematycznie wzrasta. Poważnym problemem jest kwestia zależności gazowej UE. Wspólnota musi wypracować wspólną politykę energetyczną oraz zdywersyfikować kierunki dostaw surowców. Większa uwaga skierowana w stronę Afryki oraz import skroplonego gazu LNG pozwolą na zmniejszenie zależności od Rosji.


Dominik Jankowski: Desertec - energia słoneczna dla Europy

foto

Image

Projekt Desertec zakłada powstanie, w głównej mierze w Afryce Północnej – przede wszystkim na Saharze, a także na Bliskim Wschodzie, największego systemu elektrowni słonecznych na świecie. Tym samym do 2050 roku, kosztem ponad 400 miliardów euro, sieć Desertec mogłaby pokryć około 15% europejskiego  zapotrzebowania na energię i przyczyniłaby się do wsparcia wysiłków UE na rzecz globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.


Mariusz Ruszel: Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE

foto

Image

Wspólna polityka energetyczna będzie systematycznie zwiększała swoje znaczenie wśród priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej, a Traktat z Lizbony stworzy możliwości rozwoju wspólnej, solidarnej polityki energetycznej UE.


Mariusz Ruszel: Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego

foto

Podpisanie przez Polskę kontraktu z 29.06.2009 r. z Katarem na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG - Liquefied Natural Gas) w latach 2014 – 2034 jest ważną decyzją strategiczną wzmacniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Struktura bilansu energetycznego Polski, kierunki dostaw gazu zimnego i wynikające z tego tytułu uzależnienie od Rosji oraz konsekwencje rosyjsko – ukraińskiego kryzysu gazowego wymusiły na naszym kraju podjęcie zdecydowanych kroków zwiększających dywersyfikację dostaw. Polska powinna posiadać możliwości zabezpieczenia się przed zmniejszeniem dostaw surowców energetycznych z Rosji, ktora wykorzystuje ten instrument do wywierania presji politycznej, traktując go de facto jako narzędzie polityki zagranicznej.


Tomasz Niedziółka: Technologia czystego węgla a polityka bezpieczeństwa energetycznego UE

foto

 Sample Image

Wprowadzenie technologii CCS na szeroką skalę umożliwiłoby Unii Europejskiej uruchomienie jej atrybutu, jakim bez wątpienia są pokłady węgla w państwach członkowskich. Technologie oparte o węgiel są więc dla Unii szansą, której wykorzystanie może zaowocować w przyszłości. Rozwój tej gałęzi energetyki z pewnością przybliżyłby Unię Europejską do celu, jakim jest dla niej zbudowanie trwałej i zrównoważonej polityki bezpieczeństwa energetycznego.


Tomasz Niedziółka: Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

foto

 Sample Image

Unia Europejska od początku starała się budować politykę energetyczną, która pozwoliłaby jej na stanie się samodzielnym podmiotem, który we współprracy z partnerami realizowałby zrównoważony rozwój. Współpraca taka przestaje być jednak korzystna, gdy jedna ze stron chce zebrać nie tylko ekonomiczny, lecz również polityczny kapitał.