Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home

Życie i praca w Austrii


25 marzec 2008
A A A
Austria zalicza się do tzw. starych państw Unii Europejskiej - przystąpiła do wspólnoty w roku 1995 wraz z Finlandią i Szwecją. Państwo to nadal utrzymuje limity tzw. okresu przejściowego w kwestii pozwoleń na pracę. Okres ten został określony w Traktacie Akcesyjnym jako możliwość utrzymania ograniczeń w dostępie do rynku pracy „starych” członków Unii oraz Malty, które mogą trwać do 7 lat od daty rozszerzenia Unii (2+3+2). Austria wynegocjowała maksymalny, 7 letni okres przejściowy. Obywatele polscy, którzy chcą zatrudnić się w Austrii muszą mieć pozwolenie na pracę.

Z oficjalnych danych wynika, że rocznie może zostać wydanych 20 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Na poziomie 8 proc. został ustalony poziom obcokrajowców podejmujących pracę legalnie w stosunku do austriackiego potencjału siły roboczej

Austria jest zaliczana do najbardziej stabilnych i zamożnych państw UE. Z tego też powodu jest atrakcyjnym miejscem do poszukiwania pracy i zamieszkania.
• PKB na osobę (2004 r.) – 29.000 euro
• Poziom bezrobocia (2006 r.) – 6.8 proc.
• Płaca minimalna – nie jest prawnie określona, pułapy płacy minimalnej mogą być wprowadzane przez poszczególne sektory gospodarki,
• Czas pracy – 40 godzin tygodniowo (8-godzinny dzień pracy),
• Średnie roczne wynagrodzenie brutto – 24 tys. euro (92640 zł)

Poszukiwani:

Lista zawodów, do których poszukiwani są pracownicy jest Austrii dość pojemna. Poszukiwane są głównie osoby z doświadczeniem zawodowym, wykształceniem wyższym i odpowiednimi kwalifikacjami. Duży popyt na pracowników obserwuje się w takich branżach jak turystka, hotelarstwo, catering. Dla szefów kuchni i kelnerów wymagane jest ukończenie odpowiednich kursów i praktyk. Dla osób pomagających w kuchni lub przy obsłudze wymagane jest ukończenie podstawowego poziomu nauczania.

Poszukiwani są również sprzedawcy, elektrycy, kierowcy, murarze, spawacze, opiekunki do dzieci i osób starszych, pokojówki, osoby do zbiorów, betoniarze i robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe.

Pobyt:

Obywatele wszystkich państw członkowskich UE, w tym również Polski mogą swobodnie osiedlać się na terenie Austrii. Jeżeli dana osoba nie pracuje w tym państwie warunkiem osiedlenia się jest przedstawienie, iż z posiadanych środków jest się w stanie utrzymać oraz zawarcie umowy ubezpieczenia.

Do wymaganych dokumentów zaliczają się: dowód osobisty lub paszport, dowód zatrudnienia, dowód ubezpieczenia zdrowotnego i posiadania odpowiednich środków na utrzymanie.

Anmeldebescheinigung, czyli tzw. zaświadczenie meldunkowe jest wydawane przez urzędy magistrackie w Wiedniu, a w innych krajach związkowych przez urzędy gminy lub magistraty, jeżeli warunki osiedlenia zostaną potwierdzone. Zaświadczenie muszą posiadać osoby przebywające w Austrii dłużej niż 3 miesiące.

{mospagebreak}

Jak znaleźć pracę:

Istnieją następujące kanały za pośrednictwem, których można poszukiwać zatrudnienia w Austrii:

1. EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia.

Stanowią je specjalnie przeszkoleni doradcy w służbach zatrudnienia pracujący w całej Europie. W Austrii przebywa obecnie 8 tego typ doradców, którzy mają za zadanie udzielać pomocy osobom poszukującym pracy w tym państwie.

2. Arbeitsmarktservice (AMS) to austriackie publiczne pośrednictwo pracy. Wszystkie świadczone przez nie usługi są bezpłatne. Należą do nich pomoc finansowa, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

Dostępna jest również strona internetowa urzędu pracy (AMS). Po odszukaniu na niej linku eJob-Room, mamy możliwość logowania i przeglądania wszystkich zamieszczonych na niej ofert pracy. Dodatkowo sami możemy umieścić naszą ofertę na tej stronie.

3. Niepubliczne agencji pośrednictwa pracy. Ich pełny wykaz znajduje się na stronie:  strefapracy.eu/index.php?id=319&id1=2

4. Różnego rodzaju oferty pracy można znaleźć również w wydawanych w Austrii gazetach np.:
• „Der Standard”
• „Kleine Zeitung”- w niej są dostępne również ogłoszenia z Chorwacji i Słowenii,
• „Krone”- tematycznie podobny do „Sun” wydawanego w Anglii,
• „Die Kurier”
• „Die Neue”

Praca:

Szukając pracy w Austrii, dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczać w języku niemieckim chyba, że w ogłoszeniu o pracę jest zastrzeżony inny język.

Kompletny dokument zgłoszeniowy zawiera:
• Podanie o pracę;
• CV;
• Referencje i uzyskane certyfikaty (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwa ukończenia odpowiedniego kursu szkoleniowego w zakresie określonego zawodu);
• List rekomendacyjny;
• Zdjęcie paszportowe.

Warunki zatrudnienia:

Jeżeli chce się podjąć pracę należy samodzielnie znaleźć pracodawcę, który złoży wniosek o wydanie pozwolenia o pracę w regionalnym oddziale urzędu pracy Arbeitsmarktservice (AMS). Jeżeli w przeciągu 4-5 tygodni nie znajdzie się osób chętnych na dane stanowisko, spośród pracowników będących obywatelami państw z pełnym dostępem do austriackiego rynku pracy, pozwolenie takie zostaje wydane obywatelom pozostałych państw UE. Pozwolenie takie jest wydawane maksymalnie na rok i na określone stanowisko pracy. Jeżeli w ciągu 6 tygodni praca nie zostanie podjęta pozwolenie wygasa.

Niedozwolone jest przejmowanie cudzoziemca posiadającego pozwolenie na pracę przez innego pracodawcę.

Polakom, którzy pracowali lub mieszkali w Austrii przed przystąpieniem Polski do Unii, Urzędy Pośrednictwa Pracy mają obowiązek wystawić potwierdzenie prawa dostępu do rynku pracy. Aby jednak tak się stało muszą zostać spełnione określone warunki:
• Dana osoba była nieprzerwanie legalnie zatrudniona w Austrii przez okres 12 miesięcy w dniu lub też po przystąpieniu Polski do UE;
• Osoba ta spełniła wymagania potrzebne do przedłużenia zezwolenia na pracę;
• Zamieszkuje 5 lat w Austrii i posiada legalną samodzielną działalność gospodarczą, z której uzyskuje stały dochód.

{mospagebreak}

Personel kluczowy:

Są to osoby posiadające określone umiejętności, wykształcenie i biegłość zawodową potwierdzoną doświadczeniem, które są w danym okresie szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Osoba taka będzie otrzymywać wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości co najmniej 60 proc. maksymalnej bazowej stawki, która obowiązuje ze względu na przepisy ubezpieczenia społecznego. W roku 2005 kwota ta była równa 2,178 euro. Zabronione jest wynagrodzenie, które ze względu na czas pracy jest proporcjonalnie mniejsze niż podana kwota. Aby móc zatrudnić osobę w charakterze personelu kluczowego musi być spełniony jeden z podanych niżej warunków:
• Istotny wpływ na kierowanie zakładem (kierowniczy personel kluczowy);
• Wyższe wykształcenie lub właściwe kwalifikacje pracownika;
• Transfer kapitału inwestycyjnego do Austrii (transfer ten ma wpływ na utworzenie miejsca pracy);
• Utworzenie nowego lub też utrzymanie już istniejącego miejsca pracy;
• Znaczenie zatrudnienia wychodzi poza interes przedsiębiorstwa i jest istotne dla lokalnego ryku i regionu.

Pracownicy sezonowi:

Liczba miejsc przeznaczona dla pracowników sezonowych jest rokrocznie określana przez rząd austriacki. Rozporządzenia te dotyczą głównie branży turystycznej, gastronomii, rolnictwa i leśnictwa. Pozwolenia na pracę sezonową są wydawane na z góry wyznaczone okresy:
• 6 tygodni dla pracowników zatrudnionych przy zbiorach plonów w rolnictwie;
• 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych przy innych pracach w rolnictwie i leśnictwie;
• 25 tygodni dla osób zatrudnionych w turystyce letniej;
• 24 tygodnie dla osób zatrudnionych w turystyce zimowej;

Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia wydanego na 6 miesięcy na maksymalnie kolejne 6 miesięcy. Przedłużenie może zostać przyznane na wniosek pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik sezonowy przepracuje w Austrii łącznie nie przerwanie 12 miesięcy. W rezultacie następne zezwolenie na pracę może mu zostać przyznane dopiero po upływie 2 miesięcy.
Pracodawca składa wniosek o przyznanie zezwolenia na pracę w regionalnym oddziale Urzędu Pośrednictwa Pracy.

Umowa o pracę: 

Według austriackiego prawa pracy wyróżnia się 3 rodzaje umów:
1. umowę o pracę między pracownikiem i pracodawcą,
2. umowy między usługodawcą i usługobiorcą,
3. umowy dla przedstawicieli „wolnych” zawodów,

1. Dozwolone jest zawieranie umowy o pracę w formie pisemnej bądź ustnej. Poprzez zawarcie umowy pracownik nabywa prawa i obowiązki. W przypadku gdy umowa ma formę ustną to wraz z objęciem stanowiska przez pracownika pracodawca jest zobowiązany przedstawić w formie pisemnej zakres jego praw i obowiązków, wysokości płacy, zakresu obowiązków.

2. W przypadku umowy zawieranej przez usługodawcę z usługobiorcą nie następuje podległość służbowa. Usługodawca sam reguluje bieg swojej pracy, a wynagrodzenie jest mu wypłacane wraz z ukończeniem pracy.

3. Umowy dla przedstawicieli wolnych zawodów charakteryzują się tym, iż praca nie musi być wykonana osobiście, nie istnieje podległość służbowa. Wykonanie określonej w umowie pracy oznacza koniec umowy.

{mospagebreak}

Wynagrodzenie:

Limity podstawowego wynagrodzenia nie są ustanawiane w Austrii na poziomie kraju. Na wysokość płacy mają wpływ różne czynniki: prawne zapisy, układy i umowy zbiorowe, regulaminy zakładów pracy, wiek i kwalifikacje pracownika, godziny pracy, zajmowana pozycja.

Wynagrodzenie jest przelewane na konto zazwyczaj w ostatni dzień miesiąca lub też w pierwszy dzień kolejnego miesiąca pracy. Zdarza się, że w niektórych przypadkach pracownicy otrzymują wypłatę za przepracowany tydzień w postaci czeków lub w gotówce.

Generalnie wynagrodzenia są wypłacane 14 razy w roku. Obejmuje to 12 miesięcy oraz j wynagrodzenie dodatkowe w wysokości miesięcznej pensji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i bonus na czas wakacji, czyli dopłatę urlopową w takiej samej wysokości.

Średnie wynagrodzenie brutto w Austrii równe jest 24,035 euro w ciągu roku. Przeciętne płaca uzyskiwana przez mężczyzn wynosi 29,464 euro rocznie, kobiet natomiast 17,538 euro.
Najwyższe wynagrodzenia pracowników są notowane w Wiedniu, najniższe natomiast w Tyrolu.

Czas pracy:

Czas pracy określony prawem wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym 8 godzin dziennie. Dopuszczalne jest natomiast zwiększenie dziennego okresu pracy do 10 godzin, jeżeli tydzień pracy wynosi 4 dni. Najczęściej tego typu rozwiązanie stosowane jest w hotelarstwie i gastronomii. Pracownik ma prawo do pół godzinnej przerwy w pracy jeżeli jego czas pracy przekracza 6 godzin. Przerwa ta nie jest opłacana, nie wlicza się również do czasu pracy.

• Wiek emerytalny dla kobiet: 60 lat.
• Wiek emerytalny dla mężczyzn: 65 lat.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

W Austrii w roku 2005 zostały wprowadzone dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Są one rozłożone w następujący sposób ze względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia:
1. dla dochodów do 25 tys. euro rocznie- 23 proc.
2. dla dochodów od 25 tys. do 51 tys. euro rocznie- 33,5 proc.
3. dla dochodów powyżej 51 tys. euro rocznie - 50 proc.

Wolny od podatku jest dochód do 10 tys. euro rocznie. Do dochodu pracownika zalicza się również niektóre ze świadczeń rzeczowych m.in. mieszkanie i samochód służbowy, tzw. wyjazdy motywacyjne, bezpłatny garaż. Wyróżniony został również podatek kapitałowy, będący formą specjalną podatku dochodowego. Podatek ten dotyczy np. dochodów z akcji i papierów wartościowych, odsetek od depozytów oraz dywidend wypłacanych wspólnikom. Dochody kapitałowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 25 proc.

Wypowiedzenie umowy o pracę:

Pracodawca jest w tej kwestii zobligowany do przestrzegania określonych terminów:
• 6 tygodni, gdy zwolnienie dotyczy pracownika wynagradzanego w systemie miesięcznym,
• 2 tygodnie, jeżeli pensja była wypłacana częściej niż raz w miesiącu,

W przypadku gdy dochodzi do rezygnacji z pracy przez pracownika jest on również zobowiązany do przestrzegania pewnych terminów:
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik raz w miesiącu otrzymywał pensję,
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik otrzymywał pensję częściej niż raz w miesiącu,

{mospagebreak}

Własna działalność gospodarcza:

W wypadku rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej niepotrzebne jest zezwolenie na pracę. Jeżeli mamy zamiar rozpocząć taką działalność musimy posiadać plan działania na następne 5 lat oraz udowodnić, że ma się partnerów finansowych na rynku austriackim.

Działalność gospodarczą należy zgłosić w magistracie albo w jego dzielnicowym oddziale.
Krótkie zgłoszenie pisemne stanowi dokument podstawowy. Do niego należy również dołączyć kopię dokumentu poświadczenia tożsamości i deklarację oraz dokument o niekaralności. Wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku można zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Następnie należy zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym i uzyskać ubezpieczenie socjalne.

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie działalności w sektorze w którym brakuje krajowych specjalistów lub stworzyć przez to miejsca pracy dla obywateli austriackich. W tych warunkach znacznie łatwiej jest uzyskać pozwolenie.

Kwalifikacje i dyplomy:

W Austrii różne ministerstwa rozpatrują odpowiednie grupy zawodowe i tak np. zawody medyczne - Ministerstwo Zdrowia, dyplomy nauczycielski- Ministerstwo Edukacji. Rozpatrywane są kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, dodatkowe szkolenia i kursy odpowiednie do zawodu. W przypadku stwierdzenia przez określone ministerstwo różnic w poziomie wykształcenia, programie nauczania czy też w czasie trwania stażu zawodowego, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, aby kwalifikacje danej osoby zostały uznane. Do wspomnianych warunków zalicza się:
• odbycie stażu adaptacyjnego;
• zdanie testu umiejętności;
• przedstawienie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą posiadane doświadczenie zawodowe.

Oświadczenie odnośnie uznania lub też nie uznania kwalifikacji powinno być wydane w ciągu 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku i przedstawienia odpowiednich dokumentów.

W przypadku część zawodów obowiązuje automatyzm uznawania kwalifikacji. Jest to podyktowane ujednoliceniem systemu kształcenia w danych dziedzinach na poziomie UE.
Są to następujące zawody:
• lekarze, pielęgniarki, dentyści, położne,
• lekarze weterynarii,
• prawnicy,
• architekci,

Urlopy:

Pracownicy mają prawo do minimum 5 tygodni ( 25-30 dni roboczych) płatnego urlopu w ciągu każdego roku pracy. Po przepracowaniu 25 lat liczba przysługujących tygodni urlopu wzrasta do 6 (36 dni roboczych). Rok pracy jest liczony od dni rozpoczęcia przez pracownika pracy. Jeżeli czas pracy nie przekroczył pół roku wtedy okres urlopu jest obliczany proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. Pracownik otrzymuje prawo do pełnego urlopu wraz z rozpoczęciem 7 miesiąca pracy.

W przypadku, gdy podczas okresu urlopu pracownik zachoruje, a choroba ta trwa dłużej niż 3 dni, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego pracodawcę. Daje to gwarancję, że okres choroby nie będzie wliczany w czas urlopu.

• Urlop zdrowotny:

W przypadku dłuższej choroby i okresu rekonwalescencji, wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika jest wypłacane przez 12 tygodni nieobecności w pracy. Po upływie tego okresu danej osobie jest wypłacany zasiłek chorobowy.

• Urlop macierzyński:

Okres ochrony kobiet w ciąży rozpoczyna się 8 tygodni przed urodzeniem dziecka, a kończy 8 tygodni po jego urodzeniu. W tym czasie pracodawca jest zobowiązany wypłacać kobiecie pensję w takiej wysokości jak do czasu urlopu. Podczas tego okresu kobieta nie może być zmuszana do wykonywania żadnych prac zawodowych.

• Urlop na okres nauki:

Za zgodą pracodawcy pracownik może podjąć urlop na czas edukacji dopiero po przepracowaniu 3 lat w danym przedsiębiorstwie. Czas ten może wynosić od 3 miesięcy do roku. W tym okresie wynagrodzenie nie jest wypłacane osobie biorącej tego typu urlop.

• Dni wolne od pracy:

W Austrii dniami wolnymi od pracy są soboty, niedziele, Wielki Piątek oraz następujące dni świąteczne: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1.05), Wniebowstąpienie, drugi dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, Wniebowzięcie (15.08) święto narodowe Austrii (26.10), Wszystkich Świętych (1.11), Niepokalane Poczęcie (8.12), Boże Narodzenie (25.12) a także dzień Św. Szczepana (26.12).

{mospagebreak}

Ubezpieczenie zdrowotne:

Zasiłki chorobowe, koszty pobytu w szpitalu a także bezpłatne porady lekarskie gwarantuje nam ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem uzyskanie tego jest przedłożenie książeczki ubezpieczeniowej, którą pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy.

Aby zostać automatycznie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym należy:
• być zatrudnionym lub prowadzić działalność gospodarczą;
• otrzymywać emeryturę;
• zasiłek dla bezrobotnych lub pomoc socjalną dla bezrobotnych;
• otrzymywać zasiłek wychowawczy.

W przypadku członków rodziny pracownika, które zamieszkują na terytorium Austrii mogą one uzyskać takie samo ubezpieczenie, co osoba ubezpieczona. Dzieci pozostają ubezpieczone do ukończenia 18 roku życia lub też w przypadku, gdy podjęły dalszą naukę do ukończenia 26 lat.

Świadczeniami objętymi ubezpieczeniem są m.in.
• opieka dla kobiet w ciąży;
• opieka nad chorym w domu;
• opieka dentystyczna;
• rehabilitacja.

W Austrii w aptece płaci się za lekarstwa 4,35 euro, jeżeli przy zakupie posiada się na nie receptę. Przewóz pacjenta szpitalną karetką jest usługą płatną.

Osoba wyjeżdżająca za granicę i przewidująca możliwość korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami swojego kraju nie może zapomnieć o zaopatrzeniu się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dowód na to, że podczas pobytu ubezpieczonego za granicą ubezpieczyciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia.

Warunki życia:

Koszty utrzymania w Austrii nie należą do najtańszych. Koszty wynajmu mieszkania zależne są od miejsca, w którym regionie się znajduje. Najtaniej jest w Burgenland, tam wynajęcie mieszkania kosztuje około 3,52 euro/m2, najdroższe zaś znajdziemy w Vorarlbergu – przeciętnie 5,82/m2. W stolicy kraju, Wiedniu wynajęcie małego mieszkania o powierzchni 40 m2 o standardzie na średnim poziomie wyniesie 300-400 euro miesięcznie plus dodatkowe opłaty za gaz, prąd itp. około 200 euro.

Przed wynajmem mieszkania, zaraz po przybyciu do Austrii należy w ciągu 3 dni zameldować się w urzędzie gminy. Aby uzyskać zameldowanie należy wypełnić formularz meldunkowy oraz przedstawić dowód osobisty oraz paszport.

Ceny przykładowych produktów w Austrii: (dane na rok 2005)
• litr mleka: 0,99 euro
• kilogram cukru: 0,99 euro,
• 1,5 litra wody mineralnej: 0,65 euro,
• 1,5 litra Coca-Coli: 1,5 euro
• Gazeta: 0,50-1,20 euro
• 500 gram pszennego chleba: 1,80 euro,
• 500 gram chleba pełnoziarnistego: 2,20 euro,

Transport publiczny:

Austria ma jedną z najbardziej rozbudowanych sieci transportu w Unii Europejskiej.
W wielu dużych miastach dostępne są korzystne ceny biletów transportu publicznego. Pojedynczy jednorazowy bilet kosztuje średnio 1,50-2.00 euro. Dostępne są również bilety całodobowe, tygodniowe, miesięczne i roczne jak również bilety dostępne specjalnie dla turystów.

Godziny urzędowania:

Banki Po – Pt. 8.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00,  w czwartki – do 17.00
Sklepy Po – Pt. 8.00 - 18.00, częściowo do 19.30, w soboty zasadniczo 8.00 - 17.00
Biura Po – Czw. 8.00 – 17.00,  w piątki 8.00 – 12.00
Urzędy Z reguły Po – Pt. 8.00 – 12.00
Apteki  Po – Pt. 8.00 – 12.00 i od 14.00 – 18.00, w soboty 8.00 – 12.00

{mospagebreak}

Przydatne kontakty:

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wiedniu:
Hietzinger Hauptstraße 42 C 1130 Wien,
tel.:(+43 1) 87015-0, 87015-100
faks: (+43 1) 87015-222
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wien.polemb.net 

Wydział Konsularny:
Hietzinger Hauptstraße 42 B 1130 Wien,
tel.: (+43 1) 87015-0, 87015-100
faks:(+43 1) 87015-136
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wien.polemb.net

Instytut polski w Wiedniu:
Am Gestade 7, 1010 Wien
tel.: (+43 1) 533 89 61, 533 89 62
faks: (+43 1) 532 97 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.polnisches-institut.at/

Ambasada Republiki Austrii W Polsce:
ul. Gagarina 34
00-748 Warszawa/Warschau
Tel.: 0048-22-841 00 81-84
Fax: 0048-22-841 00 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony alarmowe:
policja (tel. 133),
straż pożarna (tel. 122)
pogotowie ratunkowe (tel. 144).

Inne:
• http://www.bmwa.gv.at/BMWA/default.htm  Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy
• http://www.bmaa.gv.at/   Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• http://www.ams.at/ Urząd Pośrednictwa Pracy w Austrii
• http://www.pracaweuropie.edu.pl/  informacje o pracy w Europie
• http://www.pracaweuropie.edu.pl/ życie i praca w Austrii
• http://europa.eu.int/eures/main.jsp?acro=eures&lang=pl&catId=1&parentId=0 Europejski Portal mobilności Zawodowej
• http://www.strefapracy.eu/ oferty pracy
• http://www.hrc.pl/index.php?modul=7 Europejski Portal Pracy, oferty pracy
• http://www.praca.oox.pl/ oferty pracy

Na podstawie: europa.eu.int; msp.gov.pl; wien.polemb.net; bmeia.gv.at; ec.europa.eu; europarl.europa.eu; hrc.pl