Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 19 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
FAIR
Unijny program z dziedziny rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa
Autor: Anna Jórasz
Falcone
Program UE poświęcony wymianie i szkoleniu policjantów oraz przysięgłych, funkcjonujący w latach 1998-2002. Nazwa pochodzi od nazwiska słynnego włoskiego sędziego, który zginął z rąk Mafii w 1992. Program został obecnie zastąpiony przez AGIS, który będzie funkcjonował do 2007 r.
Autor: Anna Jórasz
FAPA
Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa
Autor: Anna Jórasz
FCFE
Ang. Free Cash Flow to Equity - miara przepływów kapitałowych do właścicieli przedsiębiorstwa, po odjęciu wszystkich wydatków, inwestycji oraz spłacie zadłużenia. Często używana przez analityków do określenia wartości firmy.
Autor: Marek Muszyński
FCFF
Ang. Free Cash Flow For the Firm - miara wyników finansowych firmy, określająca ilość wypracowanych przypływów pieniężnych. Uwzględnia wydatki, podatki, zmiany w kapitale własnym oraz inwestycje. Określa rentowność przedsiębiorstwa, używana także do ustalania kondycji finansowej firmy.
Autor: Marek Muszyński
Federacyjna koncepcja integracji
Federacyjna koncepcja integracji Koncepcja utworzenia europejskiej federacji, czyli Ojczyzny Europejskiej została zaprezentowana na Kongresie Europejskim w Hadze w maju 1948 r. Założenia federalistyczne są podstawą Traktatów Rzymskich oraz Traktatu o Unii Europejskiej. Instytucje europejskie i ich zależności są w pewnej mierze oparte na koncepcji federalistycznej integracji europejskiej, której zwolennikiem był Winston Churchill (przemówienie z 1946r., Zurich) Federaliści podzielili się na konstytucjonalistów i funkcjonalistów. Konstytucjonaliści uważają regulacje konstytucyjne za podstawę procesów integracyjnych, przejawiających się poprzez odgórny podział kompetencji w ramach struktury, ograniczający suwerenność państw członkowskich. Preferują oni rozwój skokowy integracji, niejako wymuszony, lecz gwarantujący szybkie osiągnięcie zjednoczenia i powstanie superpaństwa. Funkcjonalizm zakładał przede wszystkim, że początku integracji należy szukać w zacieśnianiu współpracy gospodarczej, której dobre doświadczenia z jednego sektora niejako automatycznie przeniosą się na inne, co w efekcie wymusi oddolnie powstanie gospodarczych struktur europejskich. Wszystkie te działania odnoszą się tylko do integracji gospodarki a nie polityki, co jest dla funkcjonalizmu charakterystyczne. Zwolennikami tej koncepcji integracji byli: Jean Monnet, Ludwig Erhard, Alcide De Gasperi oraz Robert Schuman. Koncepcje federalistyczne: 1. Stany Zjednoczone Europy - wizja Winstona Churchilla; w 1999r. wskrzesił ją Vaclav Havel na forum francuskiego Senatu, proponując opracowanie ustawy zasadniczej UE oraz wprowadzenie systemu dwuizbowego do Parlamentu Europejskiego. 2. wizja Jacquesa Delorsa - federacja sześciu państw założycielskich, których wspólne funkcjonowanie oparte byłoby na specjalnych uregulowanych (Traktat w traktacie), federacja państw narodowych, wzmocnienie ponadpaństwowych instytucji - głównie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 3. wizja Helmuta Schmidta i Valery'ego Giscarda D'Estaing - trzon-rdzeń Europy na bazie państw-członków strefy euro. 4. wizja Joschki Fischera - kryzys metody Jeana Monneta potwierdzony wprowadzeniem przez Traktat Amsterdamski tzw. wzmocnionej współpracy; konieczność przyjęcia konstytucji europejskiej, która umożliwiłaby utworzenie centrów grawitacji integracyjnej, tzn. awangardy integracyjnej złożonej z grup krajów o różnym stopniu zaawansowania integracyjnego; reinterpretacja roli państwa narodowego w dzisiejszym świecie; rekonstrukcja Parlamentu Europejskiego (dwie izby na wzór niemieckiego parlamentu); Przewodniczący Komisji Europejskiej wybierany bezpośrednio. 5. wizja Tony'ego Blaira - UE jako sojusz narodów, a nie federalne superpaństwo, włączenie parlamentów narodowych w proces decyzyjny UE; wybór stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej. Obecnie wyróżnia się 2 stanowiska metody urzeczywistniania unii federalnej: 1. metoda paktu federalnego między rządami 2. metoda konstytuanty - uformowanie ogólnoeuropejskiego organu, wybranego demokratycznie. Na rzecz utworzenia federacji europejskiej aktywnie działa Unia Federalistów Europejskich (europejska organizacja pozarządowa).
Autor: Anna Jórasz
Fiche financiere
Opracowanie dodawane do dokumentacji projektowej w zakresie skutków dla budżetu Unii Europejskiej.
Autor: Anna Jórasz
Filary UE
Terminologia wprowadzona przez Traktat o Unii Europejskiej. UE jako świątynia (właściwie jej fronton) oparta na trzech filarach - I Wspólnoty Europejskie, II - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, III - Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne. Obecnie III Filar określa się mianem współpracy sądowej i policji w sprawach karnych.
Autor: Anna Jórasz
Finansowy Instrument Wspierania Rybołóws
Fundusz strukturalny powołany na potrzeby rybołówstwa, uzupełniający fundusz ustanowiony w 1993 roku. Zajmuje się promowaniem zmian strukturalnych w tym sektorze gospodarki.
Autor: Anna Jórasz
FISCALIS
Program na lata 2003-2007, mający na celu usprawnienie i harmonizację funkcjonowania systemów podatkowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, poprzez rozszerzenie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i ich administracjami. Działa na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE z grudnia 2002 r., jako kontynuacja wcześniejszego programu Fiscalis z lat 1998 - 2002. W ramach programu organizowane są wymiany urzędników pomiędzy poszczególnymi administracjami podatkowymi, seminaria, wielostronne kontrole oraz grupy robocze i projektowe. Oceny programu dokonują poszczególne kraje członkowskie, które przesyłają Komisji raporty z jego realizacji. Na ich podstawie Komisja Europejska przedkłada Parlamentowi i Radzie raport na temat wdrażania programu Fiscalis oraz swoje stanowisko odnośnie możliwości i celowości kontynuacji programu. W dniu 17 maja 2006 r. Komisja wyraziła wolę kontynuowania programu do 2013 roku.
Autor: Anna Jórasz
Flaga europejska
Zatwierdzona przez Komisję Europejską w 1985 roku jako 12 pięcioramiennych gwiazd nie stykających się z sobą, w kolorze złotym, na lazurowym tle. Ich liczba odpowiada liczbie gwiazd nad głową Najświętszej Marii Panny (Księga Objawienia 12:1). Przekonanie, że liczba gwiazd odzwierciedla liczbę państw Unii Europejskiej i zwiększa się proporcjonalnie z jej rozszerzaniem jest nieprawdziwe. Podobnie jak hymn europejski, flaga pierwotnie używana była przez Radę Europy.
Autor: Anna Jórasz
Formuła D'Hondta
Najbardziej rozpowszechniona w Europie metoda transformacji głosów w mandaty. Stosuje ją Parlament Europejski. Polega na podzieleniu liczby głosów uzyskanych poprzez poszczególne partie w okręgu wyborczym przez kolejne liczby całkowite (1, 2, 3, 4, itd.). Mandaty otrzymują te partie, które legitymują się kolejno najwyższymi wynikami uzyskanymi z tak przeprowadzonej operacji matematycznej. Parlament Europejski wykorzystuje system D'Hondta do obsadzania najbardziej istotnych stanowisk, takich jak Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Kwestorzy, Przewodniczący Komitetów oraz Delegacji Międzyparlamentarnych.
Autor: Anna Jórasz
Forteca Europa
Pogląd wskazujący, iż należy chronić Europę przed wpływami z zewnątrz, zwłaszcza kulturowymi. Pojęcie to pojawia się nieraz w dyskusjach poświęconych polityce azylowej i przepisom imigracyjnym - zaostrzonej kontroli na wspólnych zewnętrznych granicach. Określenie to używane jest dla wyjaśnienia sposobu, w jaki UE zapobiega importowi tanich produktów poprzez cła ochronne i polityki handlowe, podkreśla nadmierny zdaniem niektórych protekcjonizm Unii Europejskiej.
Autor: Anna Jórasz
Free float
Szacowany stosunek akcji spółki giełdowej, znajdujących się w swobodnym obrocie, do wszystkich akcji spółki. Do akcji znajdujących się w swobodnym obrocie nie wlicza się: akcji w posiadaniu inwestorów, którzy mają udziały większe niż 5 %, akcji ograniczonej sprzedaży, które nie mogą być sprzedane bez spełnienia określonych wymogów oraz akcji pozostających w posiadaniu długoterminowych inwestorów.
Autor: Marek Muszyński
FRONTEX
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (od fr. frontieres exterieures  granice zewnętrzne), w skrócie Europejska Agencja Graniczna lub Agencja Ochrony Granic. W roku 2002r. Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające tą komórkę  na siedzibę wybrano Warszawę, gdzie 3 października 2005r. FRONTEX zainaugurował swą działalność. Agencja zatrudnia ok. 50 osób, a jej dyrektorem jest pochodzący z Finlandii Ilkka Laitinen. Zadaniem Agencji jest koordynowanie współpracy służb granicznych różnych państw unijnych, wspomaganie szkoleń, przeprowadzanie analiz ryzyka i wspieranie prac badawczych. Wewnętrznymi jednostkami Agencji zostały istniejące dotychczas centra administracyjne: Centrum ds. Granic Lądowych z siedzibą w Berlinie, Centrum Doskonalenia w Dover, Centrum Analizy Ryzyka w Helsinkach, Centrum ds. Szkolenia Służb Granicznych w Traiskirchen i Wiedniu, Plan Międzynarodowych Portów Lotniczych z siedzibą w Rzymie, Centrum do Spraw Granic Morskich z siedzibami w Madrycie i Pireusie.
Autor: Anna Jórasz