Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 10 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
LEADER
Sieć Działań na rzecz Rozwoju Gospodarki Wiejskiej. Inicjatywa Wspólnotowa skierowana na rozwój wsi w ramach funduszy strukturalnych, zainicjowana przez Komisję Europejską w 1991 roku. Działania dotyczą szczególnie opracowywania nowatorskich rozwiązań i ich realizację poprzez sieć lokalnych agencji rozwoju wsi. Można tu wymienić trzy kategorie środków: dotyczące tworzenia, wyposażania i zarządzania agencjami; umożliwiające funkcjonowanie tych sieci; dające bezpośrednią korzyść podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom danych obszarów rolnych. Kontynuacją na lata 2000-2006 był LEADER + - program pomocy bezzwrotnej wspierający rozwój regionalny w państwach członkowskich, przewidziany na lata 2000-2006. W ramach programu świadczono pomoc na trzech płaszczyznach: rozwój nowoczesnych strategii na terenach wiejskich, wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy, tworzenie sieci obszarów wiejskich UE. Komisja Europejska zmieniła status programu z inicjatywy wspólnotowej na program generalny w latach 2007-2013.
Autor: Anna Jórasz
LEDA
Działanie na rzecz Rozwoju Zatrudnienia Lokalnego
Autor: Anna Jórasz
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci Program szkolenia zawodowego działający od 1995 roku. Skierowany do osób korzystających ze wszystkich form szkolenia i kształcenia zawodowego z wyjątkiem szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego, osób na rynku pracy, instytucji lub organizacji zapewniających możliwości kształcenia w dziedzinach objętych Programem Leonardo da Vinci, nauczycieli, instruktorów zawodu i pozostałego personelu tych instytucji lub organizacji, stowarzyszeń i przedstawicieli osób związanych ze szkoleniem i kształceniem zawodowym, w tym stowarzyszeń praktykantów, rodziców i nauczycieli, przedsiębiorstw, partnerów społecznych oraz przedstawicieli świata pracy, w tym izb przemysłowo-handlowych i innych organizacji gospodarczych, podmiotów świadczących usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa dotyczące dowolnego aspektu uczenia się przez całe życie, osób i podmiotów odpowiedzialnych za systemy i politykę w zakresie dowolnych aspektów szkolenia i kształcenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie, szkół wyższych, organizacji non-profit, organizacji ochotniczych i pozarządowych.
Autor: Anna Jórasz
Lex Austria
Artykuł Traktatu z Nicei, na mocy którego można zawiesić prawa do głosowania danefo Państwa Członkowskiego, jeżeli pozostałe państwa uznają, że naruszyło ono prawa człowieka. Prawa do głosowania mogą być zawieszone na podstawie decyzji Rady podjętej kwalifikowaną większością oraz większością dwóch trzecich w Parlamencie Europejskim (co również stanowi większość absolutną członków).
Autor: Anna Jórasz
LIBOR
Ang. London Interbank Offered Rate  stopa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie. Jest ona podstawą do ustalania oprocentowania depozytów i kredytów w bankach poza Londynem. Wpływ na LIBOR mają 4 największe banki londyńskie: Barclays, Bankers Trust, Bank of Tokyo oraz National Westminster. Stopa LIBOR zmienia się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych. Jej wartość jest stale publikowana w mediach. Warszawskim odpowiednikiem LIBOR jest WIBOR.
Autor: Marta Buchowiec
LIFE
Jednolity instrument finansowy na rzecz środowiska zainicjowany w 1991r. Służy finansowaniu programów ochrony środowiska w obrębie Unii oraz w ramach współpracy międzynarodowej. LIFE łączy w sobie kilka inicjatyw dotyczących finansowania ochrony środowiska naturalnego realizowanych w ramach polityki ekologicznej (takie instrumenty finansowania jak GUA, MEDSPA, NORSPA, ACNAT zostały włączone do sfery ochrony środowiska). Oprócz wspólnotowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych programem mogą być objęte inicjatywy, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne z krajów basenu Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego.
Autor: Anna Jórasz
LIFE+
LIFE+ jest kontynuacja instrumentu finansowego LIFE na lata 2007-2013, który zakończył sie w 2006 roku. Zakłada się, iż cele i założenia programu Life+ nie ulegną zmianie - nastąpi jedynie modyfikacja zasad składania i oceny wniosków poraz wyboru i monitorowania projektów. W założeniu program Life+ będzie stanowił wsparcie rozwoju i realizacji polityki oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności przyczyni się do osiągnięcia celów Szóstego Wspólnotowego Programu Działań w zakresie środowiska naturalnego. Life+ będzie składał sie z trzech części: Przyroda i Różnorodność biologiczna, Polityka i zarządzania w zakresie ochrony środowiska, Informacja i komunikacja
Autor: Anna Jórasz
LINGUA
Program UE, którego celem było promowanie nauki i nauczania języków obcych państw członkowskich UE w ramach poprawy komunikacji w UE. Został wchłonięty przez program Socrates.
Autor: Anna Jórasz
lLista screeningowa
Lista aktów prawnych prawa wspólnotowego z danego obszaru negocjacyjnego. Lista ta składa się z Listy A (zawierającej akty dorobku prawnego Wspólnot, których wdrożenie jest niezbędne) oraz Listy B (zawierającej dorobek prawny Wspólnot, którego wdrożenie nie jest konieczne, lecz zalecane przez Komisję Europejską).
Autor: Anna Jórasz
Lobbing
Oddziaływanie na rozwiązania prawne i decyzje władz drogą przedstawienia urzędnikom i parlamentarzystom informacji, opinii i uwag przez organizacje reprezentujące określone grupy interesów. W demokracjach lobbing jest zinstytucjonalizowany. Nazwa wywodzi się z XIX w. od oczekujących w korytarzach (ang. lobby) urzędów osób, zabiegających o przyjęcie przez władze rozstrzygnięć zgodnych z interesami lobbystów. W Unii Europejskiej zarówno skala, jak i skutki oddziaływania grup lobbingowych na podmioty biorące udział w procesie decyzyjnym UE są ogromne.
Autor: Anna Jórasz