Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 39 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
Aarhus konwencja
Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska podpisana w dniu 25 czerwca 1998 roku w Aarhus w Danii w czasie IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska podpisano. W państwach, które ratyfikowały konwencję, weszła ona w życie dnia 30 października 2001 r. Celem Konwencji jest sprecyzowanie i przełożenie na język wiążących postanowień traktatowych deklaracji politycznych zawartych w przyjętych w 1995 roku przez Ministrów na III Paneuropejskiej Konferencji w Sofii Wytycznych w Sprawie Dostępu do Informacji Dotyczących Środowiska i Udziału Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji Dotyczących Środowiska. Umowa międzynarodowa łącząca kwestie ochrony środowiska naturalnego i praw człowieka. Podpisana i ratyfikowana przez UE, zapewnia obywatelom Wspólnoty dostęp do informacji, możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz dochodzenia na drodze sądowej w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym. Nazwa pochodzi od nazwy duńskiego miasta, w którym odbył się konwent.
Acquis Communautaire
Dorobek Prawny Wspólnot. Obejmuje przepisy, zasady prawne zawarte w traktatach, aktach prawa wspólnotowego i w orzecznictwie, różne rodzaje decyzji drugiego (polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) i trzeciego filaru (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne), a także miękkie prawo. Kraje kandydackie zobowiązane są do przyjęcia całego Acquis Communautaire w momencie uzyskania statusu członka Unii Europejskiej. Traktat z Maastricht zobowiązuje sygnatariuszy do zachowania Acquis w całości i stosowania go w pomnażaniu dorobku Wspólnot. Jest to około 17.000 różnych aktów prawnych można znaleźć w komputerowym serwisie Celex. Koncepcja acquis communautaire obejmuje zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem państw członkowskich. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia przyszłych decyzji podjętych większością głosów i wyroków Trybunału Sprawiedliwości.
Acquis Schengen
Całokształt dorobku prawnego strefy Schengen: Porozumienia z 1985r. i 1990r., a także protokoły w sprawie akcesji Włoch (1990r), Hiszpanii i Portugalii (1991r.), Grecji (1992r.), Austrii (1995r.) oraz Danii, Finlandii i Szwecji (1996r.), porozumienie w sprawie specjalnych stosunków grupy Schengen z Norwegią i Islandią (1996r.) oraz dotychczasowe decyzje Komitetu Wykonawczego. Traktat Amsterdamski włączył acquis Schengen do acquis communautaire.
Autor: Anna Jórasz
adwokat generalny
Mianowany przez rządy Państw Członkowskich, w drodze consensusu, na 6 lat. Członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wspiera działalność sędziów, ale nie posiada statusu sędziowskiego. Traktat Nicejski przewiduje powołanie rzeczników generalnych w Sądzie I Instancji. Funkcja ta nie ma odpowiednika w systemach prawnych państw członkowskich. Cel - publiczne, bezstronne przedstawienie umotywowanych opinii/wniosków. ETS nie jest związany opinią a.g. Pierwowzorem jest Commissaire du gouvernement we francuskiej Radzie Stanu, który na sali sądowej przedstawia stan faktyczny i własną ocenę prawną.
Autor: Anna Jórasz
AERO
Inicjatywa na lata 2002-2006. Program aeronautyka i przestrzeń kosmiczna, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, jest otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów. W ramach VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego.
Autor: Anna Jórasz
Affiliated company
Tzw. spółka-siostra. Jest to przedsiębiorstwo o innej nazwie, jednak bardzo blisko spokrewnione z drugą spółką. Zazwyczaj wszystkie spółki-matki oraz oddziały przedsiębiorstwa tworzące jedną podgrupę są nazywane spółkami siostrami.
Autor: Jagoda Byrczek
Afganistan
Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu

02-954 Warszawa
ul. Goplańska 1
tel.: +48 22 8855410
faks: +48 22 8856500
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynne: 9-16
sekcja wiz: 10-12, 13-15
 
Autor: psz.pl
Agenda 2000
Unia Europejska Silniejsza i Rozszerzona, Pakiet Santer'a. Projekt Komisji z 1997 roku - wyznacza między innymi poziom wydatków przed i po rozszerzeniu UE, w latach 2000-2006. Agenda 2000 została przyjęta na szczycie UE w Berlinie w 1999 roku. Niektóre zapisy finansowe zostały zmienione na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2002 roku. Agenda 2000 zakładała wzmocnienie Unii Europejskiej poprzez reformę instytucjonalną, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności, zmodyfikowanie poszczególnych programów sektorowych itp.; dokładne sprecyzowanie zasad członkostwa dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej i jednoczesne spowodowanie przyjęcia niektórych krajów do Unii Europejskiej w latach 2001-2003. Uznano, że kraje ubiegające się o członkostwo w Unii będą musiały spełnić tzw. Kryteria kopenhaskie, przyjęte w czerwcu 1993 roku na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Hadze, m.in. przyjęcie Acquis Communautaire, wykazanie zdolności do przyjęcia całości zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii, przestrzeganie praw człowieka, rozwój demokracji itd.
Autor: Anna Jórasz
Agenda 21
Zbiór zaleceń i wytycznych na rzecz ekorozwoju, przyjęty podczas tzw. Szczytu Ziemi, konferencji ONZ w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku.
Autor: Anna Jórasz
AGIS
Ramowy program dotyczący współpracy policji i sądownictwa w sprawach karnych na lata 2003-2007. Budżet programu wynosi 65 milionów Euro. AGIS zastępuje programy Grotius II, Criminal, Oisin II, Stop II oraz Hippocrates and Falcone, które wygasły w 2002 roku.
Autor: Anna Jórasz
Airbus
Europejska współpraca lotnicza pomiędzy francuską Aérospatiale-Matra, brytyjską Aerospace, niemieckim Daimler-Chrysler Aerospace oraz hiszpańskim CASA. Siedzibą firmy jest francuska Toulous. Amerykańska firma Boeing krytykuje susbydia euoropejskie dla Airbusa, zaś Europejczycy sprzeciwiają się wsparciu obronnemu dla amerykańskich konkurentów.
Autor: Anna Jórasz
Akcesja
Wstąpienie nowych państw do Unii Europejskiej. W celu przystąpienia do Unii Europejskiej, Państwa Kandydujące podpisują Traktat Akcesyjny z obecnymi Państwami Członkowskimi. Traktat akcesyjny stanowi, że nowe państwa członkowskie mają takie same prawa i obowiązki co obecne państwa członkowskie. Niektóre wymagania wejdą w życie po akcesji i są zawarte w jego specjalnych protokołach. Traktaty akcesyjne i akty akcesji wymagają jednomyślnej akceptacji zarówno ze strony obecnych państw członkowskich, jak i każdego nowego państwa. Jeśli państwo kandydujące nie zdoła ratyfikować traktatu, podział głosów i miejsc oraz liczby wymagane dla kwalifikowanej większości głosów itd. zostaną proporcjonalnie lub technicznie zmienione bez potrzeby nowych negocjacji między wszystkimi państwami członkowskimi. Instrumenty prawne do takich zmian zostałyby dołączone do aktu akcesji. Traktat akcesyjny jest zawsze uzupełniony o Akt akcesji, który ma taką samą moc prawną. Akt definiuje acquis, które musi być przyjęte przez nowego członka, a także reprezentację w różnych instytucjach. Po przyjęciu i traktatu akcesyjnego, zostaje on poddany procedurze ratyfikacji i przesłany Republice Włoskiej, która zbiera i przechowuje wszystkie instrumenty ratyfikacji.
Autor: Anna Jórasz
Akcje cykliczne
Akcje cykliczne to papiery wartościowe podlegające wahaniom rynku. Ich wartość rośnie w okresie dobrej koniunktury i spada w czasie recesji. Do akcji cyklicznych zaliczane są np. akcje spółek z branży samochodowej i akcje linii lotniczych.
Autor: Kamila Książek
Akcje dochodowe
Akcjami dochodowymi są papiery wartościowe spółek z ustabilizowaną pozycją na rynku, których ceny podlegają tylko w minimalnym stopniu wahaniom rynku. Do akcji dochodowych zalicza się przykładowo papiery wartościowe towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Spółki te znajdują się z reguły w trzeciej lub czwartej fazie rozwoju, a tempo wzrostu ich zysków jest stałe.
Autor: Kamila Książek
Akcje stabilne
Akcje stabilne to papiery wartościowe podlegające minimalnym wahaniom rynku, a więc akcje spółek dostarczających dobra i usługi pierwszej potrzeby, np. spółek z branży farmaceutycznej. W okresie dobrej koniunktury akcje te notowane są zwykle niżej niż akcje innych spółek, ale w czasie recesji sytuacja jest odwrotna.
Autor: Kamila Książek