Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 27 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
CARDS
Unijny program wsparcia dla Zachodnich Bałkanów przewidziany na lata 2000-2006. Obejmuje Albanię, Bośnię-Hercegowinę, Chorwację, byłą Jugosławię oraz FYROM (byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii). CARDS stanowi część procesu unijnego „Stabilizacja i Przystąpienie”, który jest obecnie realizowany w tych pięciu krajach Europy Południowo-Wschodniej.
CE
Oznaczenie umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Nazwa pochodzi od francuskiego skrótu terminu „Wspólnota Europejska”. Wszystkie te działania zostały ustanowione w celu eliminowania barier w przepływie towarów na rynku Unii. Kraje członkowskie nie mogą zakazać wprowadzenia na swój rynek produktu z oznaczeniem CE. Dyrektywy „Nowego Podejścia” dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Podejście to odnosi się zarówno do postaci gotowej danego produktu, jak również do wszystkich etapów wytwarzania. Producent powinien wykonać analizy i podjąć działania dla spełnienia wymagań, a następnie poddać produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami – wszystkie te procesy powinny być precyzyjnie udokumentowane. W wielu przypadkach procedura oceny zgodności wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikowanej. Jest to organizacja wyznaczona przez władze krajowe do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw. Producent ma swobodę wyboru Jednostki z całego obszaru UE. Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta deklaracji zgodności EC. Deklaracja ta w określonych dyrektywami przypadkach powinna być dołączona do produktu, w pozostałych udostępniana na żądanie organów nadzoru rynku.
CEFIC
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego - grupA lobbingowa UE. Reprezentuje przemysł chemiczny, opowiadając się za kontrowersyjną kwestią sprzedaży większej ilości pestycydów.
Autor: Anna Jórasz
Cele polityki strukturalnej UE
Precyzyjnie zdefiniowane zadania (cele) służące osiągnięciu celu zasadniczego, jakim jest spójność społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej. Środki polityki strukturalnej zgodnie z zasadą koncentracji mogą być przeznaczone tylko na przedsięwzięcia mieszczące się w określonych rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej celach. Liczba i definicje celów podlegały zmianom. Zgodnie z Traktatem Rzymskim jest nim wzmacnianie spójności i zmniejszanie różnic gospodarczych oraz społecznych między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami Unii. Podstawowymi zasadami polityki służącej do jego realizacji są: dodatkowość, partnerstwo, programowanie i koncentracja środków. Unia zapewnia wsparcie dla działań podejmowanych zgodnie z Celem Zasadniczym Polityki Strukturalnej oraz koordynuje jego realizację z zamiarem osiągnięcia pełnej integracji wewnątrz organizmu Unii. Instrumentami finansowania tej polityki są Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Kohezji oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Większość środków polityki strukturalnej UE przeznacza się na politykę regionalną. Początkowo wyznaczono 6 celów, ale od roku 2000 ich liczba została zredukowana do trzech. Cel 1 - rozwój i dostosowania strukturalne w regionach słabiej rozwiniętych. Cel 2 - ekonomiczna i socjalna transformacja obszarów o zaburzonej strukturze gospodarki (obszary przemysłowe, rolnicze, miejskie i zależne od rybołówstwa). Cel 3 - modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń oraz zatrudnienia. Będzie to cel horyzontalny wspierający finansowo rozwój zasobów ludzkich we wszystkich państwach członkowskich UE.
Autor: Anna Jórasz
CELEX
Baza danych głównie o przepisach Unii Europejskiej.
Autor: Anna Jórasz
Centrum Satelitarne UE
Agenda Rady UE zajmująca się dostarczaniem i wykorzystaniem informacji z analiz przestrzeni okołoziemskiej. Siedziba: Torrejon pod Madrytem. Działa w ramach II filaru UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Centrum powstało na bazie Centrum Satelitarnego Unii Zachodnioeuropejskiej na podstawie uchwały Rady UE z 2001r. Zdolność operacyjną posiada od 2002r. pod politycznym nadzorem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, pod operacyjnym kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela UE ds. WPZiB. Ma osobowość prawną.
Autor: Anna Jórasz
Ceny referencyjne
Jeden z podstawowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). " ceny docelowe  ustalane raz do roku przez Rade UE na wniosek Komisji Europejskiej " minimalne ceny gwarantowane " ceny wejścia  minimalne ceny danego produktu, by ten mógł wejść na rynek
Autor: Anna Jórasz
CEPOL
Europejskie Kolegium Policyjne
Autor: Anna Jórasz
Cesja
In. przelew wierzytelności  przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (cedenta) na majątek osoby trzeciej (cesjonariusza). Cesja może mieć miejsce bez zgody dłużnika. Nabywca wierzytelności otrzymuje, oprócz niej samej, wszystkie związane z nią prawa. W prawie polskim kwestię tę reguluje Kodeks cywilny.
Autor: Marta Buchowiec
Chile

Ambasada Republiki Chile

 

ul. Okrężna 62, 02-925 Warszawa

tel. (0-22) 858 23 30-31

fax (0-22) 858 23 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Handlowy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Konsularny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Kulturalny
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Chiny

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej

 

ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa

tel. (0-22) 831 38 36

fax (0-22) 635 42 11; telex 813589 china pl

 

www.chinaembassy.org.pl

 

Wydział Konsularny

ul. Bonifraterska 1 (wejście od ul. Wałowej)

tel. (0-22) 831 91 29, fax (0-22) 635 58 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Chorwacja

Ambasada Republiki Chorwacji

 

ul. Ignacego Krasickiego 25, 02-611 Warszawa

tel. (0-22) 844 23 93, 844 39 94

fax (0-22) 844 48 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Konsularny

fax (0-22) 844 22 70
COGECA
Komitet Główny Spółdzielczości Rolniczej, powstały w 1959r. Odpowiedzialny za ochronę interesów spółdzielców w kontaktach z UE.
Autor: Anna Jórasz
COMENIUS
Segment programu Socrates powstały w 1995r., dotyczący pierwszej fazy edukacji  od przedszkola do ukończenia szkoły średniej. W ramach programu Comenius organizowana jest Akcja eTwinning.
Autor: Anna Jórasz
COPA
Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych
Autor: Anna Jórasz