Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 137 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
EBA
„Wszystko oprócz broni”. Inicjatywa podjęta po raz pierwszy na forum WTO w 1995r. bez większych rezultatów. UE wznowiła inicjatywę EBA w lutym 2001, aby udzielić 48 najuboższym krajom świata pełnego, wolnego od ceł i kontyngentów dostępu do rynku UE dla wszystkich produktów z wyjątkiem broni, co stanowi cześć Ogólnego Systemu Preferencji (GSP). Istnieje jednakże ośmioletnie wyłączenie (derogacja) obejmujące cukier, banany i ryż, które należą do głównych towarów eksportowych kilku uboższych krajów. Derogacja ta została ostro skrytykowana.
EBIT
Earning Before Interest & Tax - wskaźnik rentowości firmy, liczony jako dochody pomniejszone o wydatki, po wyłączeniu z kalkulacji podatków oraz odsetek od zaciągniętych kredytów. EBIT oznaczać może także zysk operacyjny, co wynika z poniższej formuły: EBIT= Dochody - Wydatki Operacyjne. Wartość EBIT jest wstępem do bardziej rozbudowanego wskaźnika o nazwie EBITA
Autor: Maciej Szot
EBITA
Earning Before Interest, Tax & Amortization - wskaźnik rentowności firmy, liczony jako dochody pomniejszone o wydatki, po wyłączeniu z kalkulacji podatków, odsetek od zaciągniętych kredytów i amortyzacji. Na jego podstawie oblicza się znacznie popularniejszy wskaźnik EBITDA.
Autor: Maciej Szot
eCall
System wzywania pomocy planowany na 2009r. Ma on za zadanie zmniejszyć liczbę poważnych wypadków drogowych, skrócić czas reakcji na wypadki, a w konsekwencji zmniejszyć współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych. Jako część inicjatywy eBezpieczeństwo, system eCall opiera się na użyciu ujednoliconego europejskiego numeru alarmowego 112. System przewiduje montowanie w pojazdach nowoczesnej technologii, która pozwalałaby na automatyczne powiadamianie służb ratunkowych w razie wypadku.
Autor: Anna Jórasz
ECAS
Stowarzyszenie Obywateli Europejskich - międzynarodowa sieć powstała w 1992r. z siedzibą w Brukseli. Obejmuje blisko 200 pozarządowych organizacji typu non-profit zajmujące się różnymi kwestią swobód obywatelskich, kulturą, rozwojem itp. Cele ECAS to: rozwój organizacji pozarządowych, promowanie idei obywatelstwa europejskiego, reformy na rzecz większej przejrzystości instytucji UE.
Autor: Anna Jórasz
ECHO
Biuro ds. Humanitarnych Wspólnoty Europejskiej - agencja UE utworzona w 1992 r. świadcząca pomoc i wsparcie ofiarom katastrof lub wojen w państwach spoza Unii Europejskiej. ECHO świadczyło pomoc w byłej Jugosławii, Rwandzie, Burundi, Sudanie, Angoli, na Haiti Kaukazie, w Afganistanie oraz na Kubie.
Autor: Anna Jórasz
ECOFIN
Rada Ministrów Gospodarki i Finansów - organ pomocniczy Rady Unii Europejskiej, zarządzający tworzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Przed oficjalnymi spotkaniami 12 krajów, które przyjęły Euro (kraje strefy Euro, powszechnie znane jako Euroland) mają czasami miejsce nieformalne spotkania ministrów z tych krajów. Są one również nazywane spotkaniami Euro-X z czasów, kiedy nie było przesądzone ile krajów wprowadzi walutę Euro.
Autor: Anna Jórasz
eCONTENT
Wieloletni program na lata 2005-2008, element eEurope2002-An Information Society for All, mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Jest on kontynuacją programu eContent realizowanego w latach 2001-2004. Polska przystąpiła do programu w 2002 r. Priorytetem programu jest tworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesie upowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie różnorodności kulturowej i językowej państw UE.
Autor: Anna Jórasz
ECU
Europejska Jednostka Walutowa, która stanowiła centralny element Europejskiego Systemu Walutowego. Od marca 1979 roku, wraz ze stworzeniem Europejskiego Systemu Walutowego wprowadzono obok Europejskiej Jednostki Obliczeniowej (przyjętej wcześniej dla ułatwienia księgowości we Wspólnotach) Europejską Jednostkę Walutową, która w 1981 roku całkowicie ją zastąpiła. ECU służyła jako koszyk walut państw członkowskich oraz jako jednostka rozrachunkowa w zakresie kredytowania i finansowania interwencyjnego oraz jako instrument równoważenia sald banków państw członkowskich Wspólnot. Waga każdej waluty w koszyku była proporcjonalna do udziału emitujących je krajów w produkcie krajowym brutto UE (PKB) i w łącznej wymianie handlowej wewnątrz Wspólnoty. Traktat z Maastricht ustanowił wprowadzenie jednolitej waluty europejskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. ECU została przemianowana na "Euro" jako skutek żądań strony niemieckiej W związku ze zbieżnością nazwy  ECU, które było średniowieczną francuską monetą, w związku z tym samym pochodzeniem portugalskiego escudo, a także w związku z faktami stosowanie w niektórych państwach członkowskich zupełnie dziwacznych form ECU, takich jak ecu w Wielkiej Brytanii oraz mecu jako milion ECU w niektórych krajach Unii, Rada Europejska na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1994 roku przyjęła nową nazwę dla ECU  EURO. ECU była używana na potrzeby budżetu UE do 1 stycznia 1999, kiedy wprowadzono Euro. Euro otrzymało identyczną wartość co ECU.
Autor: Anna Jórasz
EDU
Europejska Jednostka ds. Narkotyków, przekształcona w Europol.
Autor: Anna Jórasz
EFAH
Europejskie Forum Sztuki i Dziedzictwa powstałe w 1993r. Działa na podstawie prawa belgijskiego. Celem EFAH jest reprezentacja potrzeb środowiska artystycznego i aktywność lobbingowa.
Autor: Anna Jórasz
EFTA
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, które skupiło siedem państw zachodnioeuropejskich spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej: Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Wielką Brytanię. Konwencja Sztokholmska o ustanowieniu strefy wolnego handlu EFTA została podpisana przez te państwa 4 stycznia 1960 roku, a weszła w życie 3 maja 1960 roku. Innymi celami EFTA było rozszerzenie działalności gospodarczej oraz doprowadzenie do wzrostu produkcji i pełnego zatrudnienia w państwach członkowskich, jak również zapewnienie uczciwej konkurencji i rozwoju handlu światowego. EFTA dąży do przyspieszenia wzrostu gospodarczego państw członkowskich poprzez znoszenie ograniczeń we wzajemnej wymianie handlowej. W przeciwieństwie do umowy EWG znoszenie barier handlowych nie obejmuje ceł na produkty rolne. EFTA poszerzyła się w 1970 roku o Islandię, w 1986 roku o Finlandię, a w 1991 o Liechtenstein. Początkowo EFTA była organizacją konkurencyjna wobec Wspólnot Europejskich, ale wobec przystąpienia większości jej członków do Unii Europejskiej, staje się organizacją o marginalnym znaczeniu. Obecnie do EFTA należy Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Organami EFTA są: Rada, Komitet Doradczy, Komitet Przedstawicieli Parlamentów Państw EFTA. Najważniejszym organem jest Rada, która nadzoruje wykonanie postanowień umowy, może wydawać decyzje i zalecenia. Rada składa się z przedstawicieli państw członkowskich w randze ministra. Zbiera się 2-3 razy w roku. Komitet doradczy składa się z przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego z państw członkowskich. Nie może ich być więcej niż pięciu, a osoby te nie reprezentują państw członkowskich. Komitet Przedstawicieli Parlamentów składa się z osób desygnowanych przez parlamenty krajowe, ma głównie funkcje doradcze i kontrolne. EFTA nawiązała ścisłą współpracę ze Wspólnotami Europejskimi, tworząc Europejski Obszar Gospodarczy (do umowy nie przystąpiła Szwajcaria). W 1992 roku został podpisany układ, na mocy którego między Polską a krajami EFTA do końca 2001 miała być utworzona strefa wolnego handlu na artykuły przemysłowe, ryby i przetworzone artykuły rolne. Obecnie Polska jako państwo członkowskie UE wraz z państwami EFTA współtworzą Europejski Obszar Gospodarczy.
Autor: Anna Jórasz
Egipt

Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu

 

ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa

tel. (0-22) 617 69 73, 616 13 67, 616 13 69

fax (0-22) 617 90 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Handlowy:

ul. Alzacka 3 C, 03-972 Warszawa

tel. (0-22) 616 13 68, fax (0-22) 616 13 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Kultury:

al. Wyzwolenia 10 m. 171, 00-570 Warszawa

tel. (0-22) 629 13 21, 629 93 01

fax (0-22) 621 31 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Turystyczne:

Al. Niepodległości 69

02-626 Warszawa

tel. (0-22) 322 70 02; fax (0-22) 322 76 55
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ekorozwój
Rozwój w zgodzie z naturą, trwały, stabilny i zrównoważony, zdolny do przetrwania i samopodtrzymujący się, traktowany jako antidotum na globalny kryzys cywilizacyjny i jako wyznacznik kształtowania przyszłości w długiej perspektywie trwania. Przedrostek eko jest często nadużywany, m.in. dla celów reklamowych.
Autor: Anna Jórasz
Ekstradycja
Podstawą ekstradycji w polityce unijnej jest podpisana na forum Rady Europy w 1957r. Europejska Konwencja o Ekstradycji, a także podpisana w 1995r. Konwencja o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami członkowskimi UE oraz Konwencja o ekstradycji między państwami członkowskimi UE z 1996r.
Autor: Anna Jórasz